Facultatea de Management Financiar-Contabil Constanţa
Adresa : Str. Unirii, nr. 32-34, Constanţa
Telefon : 0241 54 14 90 ; 0241 54 14 91 ; 0241 54 50 15 - interior 111 ; 0241 54 54 90 - interior 111
Decan: Conf. univ. dr. Neguriţă Octav
Departamentul Management, Contabilitate şi Finanţe Director: Conf. univ. dr. Pârvu Iuliana
Consiliul Departamentului


Facultatea de Management Financiar-Contabil Constanța susține, prin activitățile didactice, de cercetare și sociale pe care le derulează, efortul studenților de a studia pentru a se integra pe piața muncii.  


Misiunea Facultăţii de Management Financiar-Contabil Constanţa este aceea de a oferi relevanță practică ansamblului de concepte teoretice care fac obiectul procesului de predare – învățare și de cercetare și de a contribui, prin intermediul relațiilor de parteneriat cu mediul de afaceri, la dezvoltarea economico-socială a regiunii și la aducerea pe piața muncii de absolvenți angajabili

În mod specific, misiunea didactică a programelor de studii Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune și  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității este aceea de a forma şi perfecţiona specialişti calificați în domeniul administrării afacerilor și al contabilității, cu competenţe profesionale specifice managementului serviciilor, managementului calităţii, managementului strategic, managementului turistic, managementului resurselor umane, managementului financiar-bancar, managementului investiţiilor, marketingului, auditului, analizei economico-financiare și cu competențe transversale de natură a-i susține în procesul de integrare pe piața muncii.

Misiunea de cercetare a facultății constă în sporirea relevanței aplicative a muncii de cercetare, în producerea de rezultate ale cercetării utile creșterii performanței manageriale și modernizării activității financiar-contabile, prin intensificarea cooperării cu mediul de afaceri și prin implicarea reprezentanților mediului de afaceri în activitatea academică.

Prin toate acestea dorim să creăm un mediu de învăţământ şi de cercetare pentru studenţi şi cadre didactice favorizant pentru creaţie şi inovare, pentru comunicare, pentru colaborare şi obţinere de performanţe didactice şi ştiinţifice ridicate, care să ne consolideze poziţia în cadrul învăţământului superior economic românesc şi să ne asigure vizibilitate la nivel european.